miercuri, 27 iulie 2016

Pregătire pentru examenul de gradul II

       Este vacanţă, dar pentru noi, cei care susţinem în august examenul de Gradul II în învăţământ, vacanţa nu-i tocmai vacanţă şi, cum spune Creangă :"nu ştiu alţii cum sunt...", dar eu mă pregătesc de zor.
Am început cu materialele pe care le aveam deja în biblioteca proprie .


 "Laboratorul preşcolar" este un ghid metodologic care m-a ajutat foarte mult în activitatea la grupă şi-n realizarea proiectelor didactice. Lucrarea oferă o sinteză a cunoştinţelor psiho-pedagogice şi metodice pe care trebuie să le-aplicăm în activitatea cu copilul preşcolar.
Un material foarte bun este şi "Educarea limbajului în învăţământul preşcolar" , în două volume, de Magdalena Dumitrana, apărută la Editura Compania. "Este un auxiliar didactic de excepţie", cum îl descrie d-a Inspector Viorica Preda , în care noi, educatoarele, descoperim principalele puncte de reper ale organizării şi conducerii activităţilor de educare a limbajului.
"Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar", de Monica Lespezeanu, este o metodică pe care eu mi-am achiziţionat-o de la un târg de carte din Bucureşti, într-o vreme  în care nici nu ştiam că voi urma această carieră. Aceasta îmbină optica tradiţională cu cea modernă  în procesul didactic.
"Literatura pentru copii şi tineret" de Vistian Goia, apărută la Editura Dacia Educaţional, este un material care prin conţinutul şi obiectivele sale ,  se situează la intersecţia literaturii cu ştiinţele psihopedagogie , oferind sugestii de valorificare a operelor sub aspectul lor multiformativ.
"Creativitate şi inteligenţa emoţională" , de Mihaela Roco, apărută la Editura Polirom, scoate în evidenţă aspecte importante privind creativitatea, factiorii care o dezvoltă sau , dimpotrivă, o inhibă, precum şi aspecte privind multdiscutata temă-"Inteligenţa emoţională". După cum bine ştim , studii recente susţin că inteligenţa emoţională câştigă teren în faţa inteligenţei cognitive. A fi deştept înseamnă a face faţă vicisitudinilor vieţii. Modul în care reuşim să gestionăm emoţiile ne aduce sau nu reuşita în viaţă. Inteligenţa , aşa cum o cunoaştem noi , ne ajută să ne însuşim cunoştinţe, deprinderi , să găsim soluţii la probleme dar nu ne pregăteşte pentru a da piept cu viaţa . Lucrarea oferă răspunsuri pentru o serie de întrebări cum ar fi :"Cum influenţează inteligenţa emoţională creativitatea?"," Cât de creativi suntem?" etc.

"Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice", coordonator Constantin Cucoş, alături de "Comunicarea eficientă cu copiii", de Adele Faber şi Elain Mazlish, "Educă prin iubire cu înţelepciune", de Sanda Arsene şi Florin Constantin , precum şi "Instruirea interactivă ", de Muşata -Dacia Bocoş sunt noile achiziţii de care sunt foarte încântată.

Psihopedagogia este cartea de căpătâi în pregătirea noastră , a cadrelor didactice , rolul acesteia fiind de necontestat , însă pot spune că celelate trei matriale m-au fascinat pur şi simplu."Instruirea interactivă" este un ghid ce combină teoria cu exemplele practice.Toate metodele interactive sunt foarte clar explicate şi pentru fiecare -n parte se vine-n completare cu exemple. Este o carte de care m-am îndrăgostit!
Celelalte două cărţi , sunt formidabile , atât pentru cadrele didactice , cât şi pentru părinţi. "Comunicarea eficientă cu copiii" vine cu exemple din problemele cu care se confruntă atât profesorii cât şi părinţii , în munca lor cu copiii. "Educă prin iubire cu înţelepciune" tratează copilul ca fiind un întreg:trup , minte şi spirit" . Ne îndrumă cum să-l ajutăm pe copil să se dezvolte armonios sub toate aspectele existenţei umane , este o carte despre cum să-i dezvoltăm copilului încrederea în sine şi cum să-l pregătim pentru viaţă.

Acestea fiind spuse , nu-mi rămâne decât să adaug: răbdare şi spor la învăţat !